Huisregels

Huisregels

Huisregels Huisartsengroep Eureka


In onze huisartsenpraktijk gelden de volgende regels:

Wel:

Medewerkers, patiënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk opvolgen.

Mobiel telefoneren mag, maar houd wel rekening met anderen. Zo willen wij dat u uw mobiel uit heeft wanneer u in gesprek bent met de doktersassistente, praktijkondersteuner of huisarts.

Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.

Niet:

Zonder geldige reden mag u niet in de praktijk aanwezig zijn.

Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag.

Er mag niet worden gerookt in het pand.

Alcohol, drugs en andere geestverruimende middelen gebruiken of verhandelen.

Huisdieren (m.u.v. hulphonden) zijn niet toegestaan.

Wapens, van welke soort dan ook, bij u dragen.

Zonder toestemming fotograferen of filmen.

Het niet naleven van deze regels tolereren wij niet. De huisarts zal, indien nodig, contact op nemen met uw zorgverzekeraar om uw contract met de huisarts te beëindigen.

Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie.

De huisarts en medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

Huisartsengroep Eureka

Huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes

Contact

Huisartsengroep Eureka
Burg de Raadtsingel 91H
3311 JG Dordrecht

Telefoon:

078-613 60 02

Onze praktijken voldoen aan de huidige richtlijnen en protocollen en mogen daarom het NPA kwaliteitskeurmerk

Online afspraken maken

Meer informatie op de pagina van uw huisarts

Ga naar de inhoud